Steenkolenduits

Wat is steenkolenduits?

“Steenkolenduits” is de benaming voor incorrect gebruik van de Duitse taal door Nederlanders (en Vlamingen). “Valse vrienden” spelen hierbij een grote rol.

“Falschen Freunde”

“Valse vrienden” maken het extra complex: de Nederlandse en Duitse taal hebben zeer veel overeenkomsten, maar vaak lijkt dit alleen maar zo. “Falschen Freunde” Zijn woorden die in de twee talen een overeenkomstige vorm, maar een andere betekenis hebben. Typische valkuilen voor Nederlanders die het Duits (nog) niet perfect beheersen en vaak leiden tot misverstanden of hilarische situaties.

Wuerstchen gekocht

Gezien de openheid en gastvrijheid van Nederlanders is het “Steenkolenduits” me zeker niet vreemd: als mensen mijn accent horen beginnen ze vaak in “mijn taal”. Aardig en vriendelijk, maar het leidt vaak tot verbasteringen, verwarringen en hilariteit. Ook omdat maar weinig Nederlanders de Duitse taal echt volledig beheersen…

… in principe grappig, echter vanuit een commercieel perspectief gezien vaak een gemiste kans.

Persoonlijk, gezien vanuit mijn commerciële achtergrond, vind ik het heel jammer dat men zo beleefd is en zoveel moeite wordt gedaan, terwijl het uiteindelijke resultaat het dan “net niet” is en extra inkomsten misgelopen worden.

Meer omzet behalen!

Een onderzoek van de Nijmeegse Radboud Universiteit (2012) maakt dit meer tastbaar: “Gebrekkig Duits kost ons 7 miljard euro per jaar“! Meer concreet: op de vraag of “de ondernemer denkt dat het Nederlandse bedrijfsleven méér omzet zou kunnen behalen al we het Duits beter zouden beheersen“, antwoordde ruim negentig procent: ja! .

MistHaarlem en omgeving (en dan met name Zandvoort, Bloemendaal en de Bollenstreek) is een populaire plaats voor de Duitse toerist. Ook hier is de bereidheid van Nederlanders om de Duitse klant in zijn eigen taal te helpen zeer aanwezig. Vanzelfsprekend waardeert “De Duitser” dit.

Als het echter om de (schriftelijke) vertaling gaat, belanden toch veel Nederlanders in het “Steenkolenduits”. Zo worden menukaarten, websites en zakelijke brieven vaak grammaticaal incorrect vertaald en dus (zakelijke) kansen gemist: als je niet begrijpt wat er staat, waarom zou je het dan kopen? Helaas zie ik de realiteit van goedbedoelde vertalingen nog veel te vaak “voorbij komen”.

Uiteindelijk gaat het om het volledige plaatje: het identificeren van de specifieke (Duitse) doelgroep, het kwantificeren van extra omzet en het doorvertalen in een “passende” communicatie met die doelgroep.

En juist daarin ligt mijn passie en toegevoegde waarde met “vertaling die past“!

 

 

Impressies van Nederland